Historia Szkoły

keshinomi-emblemZespół Szkół Keshinomi w Kioto powstał w 1924 roku jako placówka oświatowa przeznaczona dla uczniów pochodzących z wyższych sfer. Od samego początku cieszyła się ona dobrą renomą ze względu na wysoki poziom nauczania oparty na międzynarodowych standardach. Szczególne zasługi na tym polu miał zwłaszcza drugi w kolejności dyrektor tego zespołu szkół, profesor Hamada Noburo, którego marzeniem było uczynienie z niego jednej z najlepszych tego typu placówek w Japonii. Za jego czasów uruchomiono także sekcję sportową w liceum, w ramach której z biegiem lat uczniowie zaczęli odnosić dość wysokie sukcesy w różnych dyscyplinach na arenie ogólnokrajowej.

Dość dobra passa szkoły skończyła się jednak w drugiej połowie lat trzydziestych, gdy wybuchła wojna w Azji. Dotychczasowe dotacje od pochodzących z bogatych rodzin rodziców stały się coraz mniejsze, co wymusiło ograniczenie ambicji władz szkolnych. Los ten spotkał jednak także i wiele innych szkół, a sam budynek Zespołu Szkół Keshinomi nie ucierpiał też zbytnio w wyniku działań wojennych. Los szkoły w okresie powojennym także wisiał na włosku i planowano pozostawienie zaledwie szkoły podstawowej z dawnego zespołu szkół, ale w jej obronie stanął lokalny polityk Ota Seiji, który był absolwentem Keshinomi. Marzył on o odbudowie dawnej świetności szkoły, czego udało mu się wkrótce dokonać. Dzięki jego wstawiennictwu już w połowie lat pięćdziesiątych szkoła ponownie słynęła z wysokiego poziomu nauczania wydając na świat wielu zasłużonych dla Japonii absolwentów. W 1968 roku doszło jednak do pożaru szkoły, w której zginął także pełniący wówczas funkcję dyrektora, po odejściu od polityki, Ota Seiji. Dzięki dość dużemu wsparciu ze strony zarówno byłych uczniów, jak i także władz Kioto, szkoła została odbudowana i już rok później wznowiła swoją działalność w nowocześniejszym i większym budynku.

Do lat dziewięćdziesiątych szkoła utrzymywała wciąż status jednej z najlepszych szkół w Kioto, ale sytuacja ta nieco uległa zmianie wraz z kryzysem ery Heisei. Doszło do szeregu zmian w edukacji, które nieco odbiły się także i na Zespole Szkół Keshinomi. W dodatku renoma szkoły ucierpiała też z powodu kilku incydentów, w wyniku których zginęła dwójka uczniów i nauczyciel. Sytuacja uległa poprawie dopiero w 2008 roku, gdy ówczesny dyrektor, Sakuraba Isao, postanowił wprowadzić dość rewolucyjny program nauczania oparty na większym indywidualizmie uczniów. Nie obyło się bez szeregu protestów, ale ostatecznie wprowadzona metoda okazała się skuteczna i Zespół Szkół Keshinomi ponownie odzyskał swoją dobrą reputację. W obecnej chwili szkoła ta jest też nieco mniej elitarna niż dawniej, ale wciąż utrzymywane jest wiele standardów odwołujących się do bogatej historii tej instytucji.